Austodesk Files Extensions - What are austodesk files and how do I open a austodesk file? | OpenTheFile

What are austodesk files and how do I open a austodesk file?

File Type Category File Format
.inp Austodesk Files Abaqus Input File